Reglement en gedragsregels

AMG volgt op hoofdlijnen de gedragsregels en het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Scholing

Uw mediator heeft gedegen kennis van arbeidsrecht, ontslagrecht en regelgeving rondom ziekte en verzuim(begeleiding). 

Om deze kennis actueel te houden volgt de mediator permanente bijscholing. Daarnaast werkt hij -zonodig- samen met een arbeidsjurist en HR manager. Deze zijn soms noodzakeijk voor de inhoudelijke en vaktechnische adviezen.

Wat biedt AMG U?

Deskundigheid en ervaring:

Met een keuze voor AMG kunt u bouwen op:

een gedegen mediator-opleiding, specialisatie arbeid.

Vijf jaar mediation-praktijk.

Ruim 30 jaar ervaring in hogere leidinggevende functies.


Persoonlijke benadering:

AMG zorgt voor persoonsgerichte aandacht voor alle betrokkenen gedurende het hele mediation traject.


Bereikbaarheid en beschikbaarheid:

AMG is 6 dagen per week bereikbaar en meestal binnen 5 werkdagen beschikbaar voor een nieuw op te starten mediation traject.


"Compleet pakket"

Een mediation traject bij AMG behelst intake, mediation proces, gedegen afsluiting met heldere afspraken en zo nodig een vaststellingsovereenkomst.

Indien noodzakelijk verzorgt AMG ook externe deskundigheid, zoals bijvoorbeeld een arbeidsjurist.


Gunstig uurtarief:

Met name voor non-profit-organisaties (bijvoorbeeld gezondheidszorg) hanteert AMG een uurtarief van €100,-

significant lager dan het gemiddelde uurtarief van €160,- of meer bij andere aanbieders.


klanttevredenheid

Cliënten geven AMG een beoordeling van GOED tot UITSTEKEND op basis van 45 beoordelingen (resultaten AMG kwaliteitsenquete 31-1-2021).

Wat cliënten vinden:

"Ondanks Corona-tijd, grote betrokkenheid en duidelijk traject met een vlot tempo. Zorgvuldig en deskundig".

Vrouw, leidinggevende, 59 jaar, Roosendaal.

"Een mediation met hoge kwaliteit en levenservaring. Zeer menselijke benadering".

Vrouw, 61 jaar, Etten-Leur.

"Betrokken en professioneel. Onafhankelijk. Prettige en veillige werksfeer".

Man, leidinggevende, 37 jaar, Tilburg.

"Dank voor het vertrouwen, professionaliteit en voortgang". 

Vrouw, 58 jaar, Weelde (B).