Wat is mediation?

Mediation is dé manier om bij conflicten op de werkvloer gezamenlijk een oplossing te vinden. 
Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt met als doel tot een gezamenlijk gedragen, optimale besluitvorming te komen.

Een nevendoel van mediation is het behoud van de relatie, of wanneer dit niet meer mogelijk is, een respectvol afscheid.

Omdat mediation een juridisch kader kent, blijven vertrouwelijke zaken ook vertrouwelijk.

Mediation methoden

Mediation kan op verschillende manieren ingezet worden. Benieuwd naar de vormen van mediation, lees hier meer.

Kenmerken mediation

Partijen maken gebruik van een mediator. Partijen hebben de wil om samen uit de problemen te komen. 
De mediator is een neutraal procesbegeleider.
De mediator accepteert geen mandaat van partijen om voor hen bindende beslissingen te nemen. Hij faciliteert de onderhandelingen van partijen.
Er wordt een veilige onderhandelingsomgeving gecreëerd. Het onderhandelingsvermogen en de onderhandelingsruimte van partijen worden vergroot.   
De oplossing van het conflict is gebaseerd op consensus van partijen. Escalatie van conflict en afbraak van relatie tussen partijen wordt voorkomen of in de hand gehouden.

Individuele begeleiding

Niet altijd is mediation geschikt of nodig als conflictoplossingsmethode. Bij een arbeidsconflict of samenwerkingsprobleem kan individuele ondersteuning soms al veel betekenen. Desgewenst biedt AMG ook begeleiding/coaching aan, gericht op het in eigen regie omgaan met het actuele probleem.

Vuistregels bij mediation

De mediator ontvangt vooraf zo min mogelijk informatie over de situatie, over het conflict, of over de partijen. Dit draagt bij aan een onbevangen en onafhankelijke positie van de mediator. Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn kernbegrippen in mediation, waaraan partijen en mediator zich strikt zullen moeten houden, wil een mediation kans van slagen hebben.   
Daarom zal de mediator niet inhoudelijk rapporteren aan de opdrachtgever. Wel kan gemeld worden of de mediation geslaagd of mislukt is, of dat de situatie niet mediabel is.  Iedere mediation vereist een overeenkomst waaraan partijen zich dienen te houden. 
Vóór de daadwerkelijke aanvang van het mediationproces wordt deze schriftelijke overeenkomst geaccordeerd door partijen èn mediator.

Indien een mediation wordt afgesloten met afspraken, dan worden deze ook schriftelijk vastgelegd; soms in een vaststellingsovereenkomst.

Dit geeft duidelijkheid aan de partijen als er ooit twijfels ontstaan over  ‘hoe het toch weer afgesproken en bedoeld was’.

l

l